D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer “Esdeveniments i ponents”, el responsable del qual és el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Les vostres dades es tractaran  amb l’única finalitat de gestionar el curs de formació, la comunicació de qualsevol aspecte relacionat amb els serveis que presta el
Consorci AOC i els actes divulgatius que es duen a terme, així com fer enquestes sobre el grau de satisfacció i millora dels serveis.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'
Àrea d’Organització del Consorci AOC, mitjançant el procediment de tramitació electrònica, emplenant els formularis corresponents, disponibles a la seu electrònica del Consorci AOC, https://www.seu.cat/consorciaoc, o presentant la sol·licitud corresponent, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, a les oficines del Consorci AOC, c. Tànger, 98, planta baixa, 22@ Edifici Interface, 08018 Barcelona.