Curs de lliurament de certificats 

En aquest Curs es tracten tant els aspectes previs al lliurament de certificats com la forma com com s'han de lliurar en suport targeta. Al mateix temps, també es treballa el lliurament i la descàrrega dels certificats en dispositiu i del lliurament de la T_CAT P. 

Objectius

  • Conèixer els requisits per entrar a la Carpeta de Subscriptor
  • Saber com funciona el lliurament de certificats 

Destinataris

  • Personal del sector públic català que ha de gestionar el lliurament de certificats. 
  • Requisits previs: cal tenir coneixements bàsics d’ofimàtica. 

Durada

  • 10 hores lectives

Certificat

  •  L’alumnat que superi el curs se li expedirà un certificat d’aprofitament per part del Consorci AOC.

Programa

Unitat 1. Accés a l’aplicació

1.1. Quins requisits tècnics ha de tenir la màquina per poder lliurar certificats? 
1.2. Com accedir a la carpeta de subscriptor? 

Unitat 2. Lliurament de certificats T-CAT en targeta

2.1. Com trobar els certificats pendents de lliurar?
2.2. Com imprimir la documentació i que fer amb ella
2.3. Com lliurar els codis PIN i PUK?

Unitat 3. Emissió de certificats en programari

3.1. Que vol dir que un certificat de dispositiu s’emet al ser descarregat?
3.2. Per que els certificats de dispositiu només es poden descarregar un cop?
3.3. Quins passos s’han de seguir per emetre un certificat de dispositiu?
3.4. Com descarregar un certificat de dispositiu?

Unitat 4. Lliurament de la T-CAT P

4.1. Quins passos s’han de seguir per lliurar la T-CAT P?
4.2. Com crear la contrasenya de descàrrega de la T-CAT P?
4.3. Com lliurar el correu de descàrrega de la T-CAT P?

 

Darrera modificació: Monday, 23 May 2016, 17:08