Curs virtual per a usuaris de l'e-Notum

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius i comunicacions per mitjans electrònics. En aquest Curs s'aprendrà a utilitzar les funcions destacades del servei i a saber gestionar i personalitzar l'eina a les necessitats de cada treballador públic. 

 

Objectius

  • Conèixer la funcionalitat del servei de notificacions electròniques que ofereix el Consorci AOC (e-NOTUM) així com els canvis organitzatius que implica el seu ús.
  • Saber administrar l'eina des del propi ens per gestionar altes i baixes d'usuaris, personalitzar pantalles, personalitzar textos estàndard, etc.

Destinataris

  • Aquest curs va adreçat als usuaris del servei d'e-NOTUM de les Administracions locals i de les Universitats.
NOTA: aquest curs no és d'aplicació al personal de la Generalitat i els seus organismes dependents atès que gestionen les notificacions electròniques de forma diferent.

Durada

  • 10 hores lectives

Certificat

  • Certificat d'aprofitament per part del Consorci AOC a tot l'alumnat que superi el 80% del curs

Programa

El Consorci AOC
Què és l'Administració electrònica?

Unitat 1. La notificació electrònica

Unitat 2. El servei e-NOTUM

2.1. L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions, i comunicacions, d'actes administratius per mitjans electrònics.
2.2. Estats de la notificació electrònica.
2.3. Les comunicacions electròniques.
2.4. Les notificacions mitjançant l'aplicació e-NOTUM de l'EACAT
2.5. Accés a les notificacions electròniques per part de la ciutadania i les empreses
2.6. Les notificacions a través de serveis web

Unitat 3. La implantació de la notificació electrònica

3.1. Aspectes jurídics i organitzatius.
3.2. Casos d'ús de les notificacions electròniques
3.3. Aspectes a considerar en el Projecte d'implantació de les notificacions electròniques.
Darrera modificació: Wednesday, 16 December 2015, 11:01