Curs virtual per a usuaris de l'e-Tauler

L'e-TAULER és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. En aquest Curs s'aprendrà el funcionament d'aquesta És una eina, que  permet gestionar tant l'enviament i recepció electrònica d'edictes interns, com els provinents d'altres administracions, a través d'EACAT

 

Modalitat

  • Curs d'autoaprenentatge virtual amb participació limitada del tutor/a. Els alumnes han de col·laborar entre ells mitjançant el fòrum del curs per resoldre els possibles dubtes.

Objectius

  • Conèixer la consola de gestió del servei e-TAULER que ofereix el Consorci AOC.
  • Aprendre'n el funcionament per tal de poder fer-ne ús.

Destinataris

  • Treballadors de les administracions locals catalanes que estiguin interessats en el tauler electrònic (e-TAULER).

NOTA: aquest curs no és d'aplicació al personal de la Generalitat i els seus organismes dependents atès que l'ús que fan del servei és diferent a l'explicat aquí.

Durada

  • 10 hores lectives

Certificat

L’alumnat que superi el curs podrà descarregar el certificat d'aprofitament del curs

Programa

El Consorci AOC
Què és l'Administració electrònica?

Unitat 1. Introducció al tauler electrònic

1.1. Marc jurídic del servei e-TAULER
1.2. Model d'ordenança
1.3. Requisits legals i tecnològics

1.4. Beneficis del servei

Unitat 2. El servei e-TAULER

2.1. Què és el servei e-TAULER?
2.2. L'entorn privat i l'entorn públic
2.3. Les principals funcionalitats
2.4. Els estats de l'anunci electrònic
2.5. Els perfils d'usuari
2.6. Ens dependents
2.7. Accès a l'e-TAULER

Unitat 3. Configuració de l'e-TAULER

3.1. Configuració general
3.2. Configuració dels Criteris de classificació
3.3. Quadres de classificació (QdC)

Unitat 4. Gestió dels anuncis
Unitat 5. Publicació dels anuncis

5.1. Creació d'un nou anunci i gestió dels seus estats
5.2. Informació de l'anunci
5.3. Anuncis retirats, diligències i evidències electròniques
5.4. El Portal ciutadà
5.4.1. Detall de l'anunci
5.5. L'enviament d'anuncis interadministratius per l'EACAT

Darrera modificació: Thursday, 2 June 2016, 12:15